Kennismakings-cursus

Wat er aan bod komt:

Week 1: Uitleg over de cursus, hoe kom je tot een ontwerp voor een werkstuk. We gebruiken deze les de collagevorm om tot een werkstuk te komen.

Week 2: Werkstuk verder uitwerken onder begeleiding, nabespreking.

Week 3: Maak een werkstuk in het platte vlak, tekenen, schilderen of gemengde techniek. Suggereer diepte in het werkstuk. Denk hierbij aan overlappen, lijnvoering dik en dun, kleurgebruik, perspectief, verkleinen van vormen.

Week 4: Werkstuk onder begeleiding uitwerken en nabespreken.

Week 5: Vrij werken aan een techniek met individuele begeleiding: collage, werken met structuren, tekenen, schilderen, aquarelleren, druktechniek.

Week 6: Werkstukken uitwerken, nabespreking werkstuk.

Scroll voor meer foto's